Bezoekersregeling – COVID-19

Nu de mondmaskers grotendeels verdwijnen uit het dagelijks leven, willen we binnen Residentie Balade volgende regels blijven hanteren:

Dragen van een chirurgisch mondmasker binnen is verplicht

Bij voorkeur vindt het bezoek buiten plaats

Bezoek op de kamer kan maar beperkt tot 2 bezoekers tegelijk

Registreer je naam op de bezoekerslijst

Met deze kleine extra inspanning willen de we kans op een besmetting zoveel als mogelijk voorkomen.

Ieders gezondheid vaart er wel bij. Dank voor uw begrip.